Good Have You Here

目前分類:行前預備 (3)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要
  • Mar 19 Wed 2008 21:19
  • 啟航

       入伍通知單上面這樣寫著:

QQ糖 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  • Mar 16 Sun 2008 10:47
  • 前夕

                                      Oct 10,2007 

QQ糖 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  • Mar 11 Tue 2008 22:31
  • 序曲

                                                                         Aug,1996

QQ糖 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()